KURŞUN OKSİT ÜRÜN ÇEŞİTLERİ

KURŞUN VE OKSİTLENMİŞ TÜREVLERİ

Kurşun,Pb sembolüne sahip atom numarası 82 olan ve doğada 4 kararlı izotopu olan bir elementtir.Erime sıcaklığı 327,5 C dir.Piyasa değeri oldukça yüksektir ve genel olarak oksitlenmiş bileşiklerinin kullanım alanı çok fazladır.

Kurşunun oksijenle gerçekleşen reaksiyonlarından oluşan bazı bileşikler şunlardır.

-Kurşun Monoksit(PbO)

-Kurşun Dioksit(PbO2)

-Kurşun Peroksit(Pb3O4)

Ancak kurşunun bileşik oluştururken değişken değerlikli olması sebebiyle bileşik formülü aynı olmasına rağmen kristal yapısındaki diziliminin farklı olması nedeniyle kimyasal yapı farklılığı görülmektedir.

Teorik olarak aynı formüle sahip olsalarda elektron dizilimi ve bağ yapısı farklı olduğundan bu bileşikler birbirinin özelliklerini taşımamaktadırlar.Oluşan bileşikleirn kendine ait kimyasal ve özel isimleri bulunmaktadır.

KURŞUN MONOKSİT(PbO)-Yeşil

Saf kurşun elementinin gerekli miktarda hava ile gerçekleştirdiği reaksiyon sonucu oluşur.Reaksiyonda hava içerisindeki oksijen kullanılır ve tepkime sonunda ortamda serbest kurşun Pb ve Kurşun Monoksit(PbO) bulunur.İlk elde edilişinde rengi yeşildir,sonrasında aynı kimyasal formüle sahip(PbO) farklı sıcaklık ve basınç koşullarında sarı renkli Mürdesenk elde edilir.

Kurşun Monoksit(Yeşil) Kullanım Alanları

-Akülerin pozitif ve negatif levhalarının yapımında

-Seramik sektöründe

-Kurşun Kromat üretiminde

-Vernik üretiminde

-Böcek ilacı yapımında

-Lastik imalatında

-Petrol rafinerlerinde

 

Mürdesenk Kullanım Alanları(Sarı)

Ham çömlekçi sırların yapımında kullanılanbir hammadde olup,renksiz parlak sırlara sarımtrak renk verir

-Kurşun oksit Mürdesenk,çinko oksit ve silis ile birlikte kullanılırsa çözünürlüğü artar

-Sırrı yumşatarak ona esneklik kazandırır,gerilme yeteneğini artırır

-Sır çözeltisinin viskozitesini düşürür

-Alkalilerle karıştırıldığında sırın genleşme katsayısını düşürür

-Kırınım katsayısının yüksekliğinden dolayı çok parlaklık verir

KURŞUN PEROKSİT(SÜLYEN)-Pb3O4)

Kurşun Monoksitin farklı ısı,basınç ve nem ile ikinci kez Oksijenle reaksiyona girmesi sonucu oluşur.Özel ismi SÜLYEN’dir.Kimyasal yapı itibariyle trikurşun tetraoksit(Pb3O4) olan ve yapısında  Kurşun Dioksitte bulunduran bir bileşiktir.Rengi turuncu yada parlak kırmızıdır.

Kurşun Oksit Sülyen Kullanım Alanları:

-Akülerin üretiminde

-Pas önleyici olarak

-Astar boyalarda pigment olarak kullanılır

KURŞUN PEROKSİT ÜRÜN ÇEŞİTLERİ

KURŞUN MONOKSİT Nedir?

kurşun(II) oksit olarak da adlandırılan Kurşun monoksit , PbO moleküler formülüne sahip inorganik bileşiktir. PbO iki polimorfda oluşur: tetragonal kristal yapıya sahip litarj ve ortorombik kristal yapıya sahip massikot. PbO için modern uygulamalar çoğunlukla kurşun bazlı endüstriyel cam ve, bilgisayar bileşenlerini de kapsayan endüstriyel seramiklerdir. Amfoterik bir oksittir.[2]

Yapımı

PbO, kurşun metalinin yaklaşık 600 °C’de havada ısıtılmasıyla hazırlanabilir . Bu sıcaklıkta, diğer kurşun oksitlerin havada oksidasyonunun da son ürünüdür:[3]

PbO2 293 °C→ Pb12O19 351 °C→ Pb12O17 375 °C→ Pb3O4 605 °C→ PbO

Kurşun(II) nitrat veya kurşun(II) karbonatın termal ayrışması da PbO oluşumuna neden olur:

2 Pb(NO3)2 → 2 PbO + 4 NO2 + O2

PbCO3 → PbO + CO2

PbO, ham kurşun cevherlerini metalik kurşun haline getirmek için büyük bir ara ürün olarak üretilir. Kurşun cevheri çoğunlukla galen (kurşun(II) sülfür)’dir. Yaklaşık 1000 °C sıcaklıkta sülfür, oksite dönüştürülür:[4]

2 PbS + 3 O2 → 2 PbO + 2 SO2

Metalik kurşun, PbO’in karbon monoksit ile yaklaşık 1200 °C’de indirgenmesiyle elde edilir:[5]

PbO + CO → Pb + CO2

Yapısı

X ışını kristalografisi ile belirlendiği gibi, hem polimorflar hem de tetragonal ve ortorombik piramidal dört koordinatlı bir kurşun merkeze sahiptir. Tetragonal formda dört kurşun–oksijen bağı aynı uzunluğa sahiptir. Ancak, ortorombikte bağların ikisi daha kısa ve ikisi daha uzundur. Piramidal görünüş stereokimyasal olarak aktif yalın çift elektron varlığını gösterir.[6] PbO, tetragonal örgü yapısında meydana geldiğinde buna litarj; ve PbO, ortorombik örgü yapısına sahip olduğunda buna massikot denir. PbO kontrollü ısıtma ve soğutma ile massikottan litarja veya tersi olarak değiştirilebilir.[7] Tetragonal form genellikle kırmızı veya turuncu, ortorombik formda genellikle sarı veya turuncudur. Ancak, renk yapının çok güvenilir bir göstergesi değildir.[8] PbO’in tetragonal ve ortorombik formları doğal olarak nadir mineraller olarak bulunur.

Reaksiyonları

Bu maddenin kırmızı ve sarı formları entalpideki küçük bir değişikle ilişkilidir:

                                    PbO(kırmızı) → PbO(sarı)   ΔH = 1.6 kJ/mol   

PbO amfoteriktir, yani hem asitlerle hem de bazlarla reaksiyona girer. Asitlerle, [Pb6O(OH)6]+4 gibi okso kümelerinin aracılığıyla Pb+2 tuzları oluşturur. Kuvvetli bazlarla, PbO plumbit (plumbat(II) olarak da adlandırılır) tuzları oluşturmak için çözünür:[9]

                                         PbO + H2O + OH → [Pb(OH)]3

Uygulama alanları

Kurşun camdaki kurşun türü normalde PbO’dir. Bu nedenle, PbO cam yapımında yaygın olarak kullanılır. Cama bağlı olarak, camda PbO kullanmanın faydası camın kırılma indisini arttırmak, camın viskozitesini azaltmak, camın elektriksel özdirencini arttırmak ve camın X ışınlarını absorbe etme kabiliyetini arttırmak gibi bir veya daha fazla olabilir. PbO’in endüstriyel seramiklere eklenmesi (camda olduğu gibi), malzemeleri manyetik ve elektriksel olarak daha inert hale getirir ([[Curie sıcaklığı]nı arttırarak]) ve genelliklede bu amaçla kullanılır.[10] Tarihsel olarak PbO, ev seramikleri için seramik sırlarında da yaygın olarak kullanılmıştır ve halen kullanılmaktadır, ancak artık yaygın olarak kullanılmamaktadır. Diğer daha az baskın uygulamalar, kauçuğun vulkanizasyonu ve belirli pigmentlerin ve boyaların üretimini içerir.[2] PbO, katot ışını tüpünün camında X ışını emisyonunu engellemek için kullanılır, ancak esas olarak boyun ve hunide kullanılır çünkü ön panelde kullanıldığında renk değişikliğine neden olabilir. Ön panel için stronsiyum oksit tercih edilir.

Kurşun tüketimi ve dolayısıyla PbO’nun işlenmesi otomobil sayısı ile ilişkilidir, çünkü otomobil kurşun asit akülerinin ana bileşeni olmaya devam etmektedir.[11]

Toz halinde litarj formunda, yaldız yapımında kullanılan hava şartlarına dayanıklı bir haşıl oluşturmak için bezir yağı ile karıştırılıp kaynatılabilir. Litarj, altın varağa sıcak ve parlak görünmesini sağlayan koyu kırmızı bir renk verirken, bezir yağı yapışma ve dayanıklı düz bir ciltleme yüzeyi sağlar.

PbO organik sentezde, belirli kondenzasyon reaksiyonlarında kullanılır.[12]

PbO, Plumbikon adı verilen bir video kamera tüpündeki giriş fotoiletkenidir.

Kurşun Tetra Oksit

Sülyen, kırmızı kurşun veya minyum olarak da adlandırılan, Kurşun(II, IV) oksit Pb₃O₄ formülüne sahip inorganik bileşiktir. Parlak kırmızı veya turuncu renkli bir katı olan kurşun tetraoksit, akülerin üretiminde ve pas önleyici astar boyalarda pigment olarak kullanılır. Hem Pb(II) hem de Pb(IV)’den ikiye bir oranında oluşan bir karışık değerlikli bileşik örneğidir.

                                  Molekül formülü: Pb3O4
                                         Yoğunluk: 8.3 g cm−3
                                         Buhar basıncı: 1.3 kPa (0 °C’de)

KURŞUN OKSİT ve KURŞUN PEROKSİTİN SAKLAMA KOŞULLARI

Kurşun oksitler yapısında kurşun monoksit (PbO) ve serbest kurşun (Pb.) bulunduran bileşiklerdir. Bu bileşikler üretilirken kimyasal , fiziksel ve enstrümantal analiz yöntemlerinden yararlandır.
Örnekteki serbest kurşun miktarı , asit absorpsiyon değeri , görünür ve sıkıştırılmış yoğunluk değeri , ortalama tanacik boyutu , atomik absorpsiyon spektrometresiyle gerçekleştirilen safsızlık ölçümleri yapılmaktadır. Bu ölçümler müşteri ve üretici firma arasında belirlenen değerlerle uygunluk gösterdiğinde satışa sunulmaktadır. Ürün kalitesi ve yeter değerler fabrika çıkışına kadar fabrikada üretim yapan personelin kontrolü altındadır.
Ancak sevkiyat yapıldıktan sonra kaliteyi korumak ve ürünü fiziksel darbelerden uzak tutabilmek adına dikkat edilmesi gereken unsurlar vardır. Bu unsurlar  Yükleme yapılacak aracın kasası kapalı olmalı ve dışarıdan kasa içerisine yabancı madde giriş çıkışı engellenmelidir.
Ürün teslim edildikten sonra hava koşullarından etkilenmeyecek ve tamamen kuru olan kapalı bir depolama sahasına getirilmelidir.
Ürün paketleme şekli bigbag yada 25’lik 40’lık 50’lik jut çuvallar olabilir ancak kesici yada delici herhangi bir aletle bu paketlere zarar verildiğinde ürün havayla temas eder ve özelliklerini kaybeder. Paketin herhangi bir noktası yırtılıp ürün havayla temas ettirilirse öncelikle fiziksel olarak renk değişimi gözlenir. Rengi bozulan ürünün kısa bir süre içerisinde serbest kurşun miktarı değişir ve buna bağlı olarak asit absorpsiyon , kurşun monoksit , yoğunluk ve safsızlık değerleri değişir. Ürün istenilen spektlerin dışına çıkar ve kullanılamaz hale gelir. 

Kurşun oksitlerden tüm bu taşıma ve depolama koşulları dahilinde 6 ya da 10 ay faydalanılabilir. Sülyen (kurşun peroksit) ; kimyasal yapı itibariyle trikurşun tetraoksit olan ve yapısında kurşun dioksitte bulunduran bir bileşiktir. Sülyen kurşun oksitlere göre daha kompleks bir yapı olmasına rağmen yüksek sıcaklık kullanım ömründeki direncini arttırmaktadır. Ancak taşıma ve depolama koşulları aynı kurşun oksitler gibi nemsiz , kuru ve havayla temas etmeyecek şekilde olmalıdır. Tüm bu koşulların sağlanması durumunda sülyenin 12 ay kullanım süresi vardır.

Sipariş Formu

Sipariş Formu doldurun Sizi arayalım

Sipariş verenler ne diyor ?
5/5

Siparişimizi hemen gönderdiler

“İlgili Satıcı siparişimizi hemen gönderdiler.”

Ahmet D. / Samsun
5/5

Kaliteli ürün

“ürünü hemen kullandık şimdiden çok memnunuz.”

Mustafa K./ İstanbul
5/5

Paketleme çok iyiydi

“ürünüm çok hızlı ve paketlemesini çok güzel yapmışlar teşekkürler.”

Ahmet C. / Adana

Email Bülten Kayıt

Ürünlerimizden haber bilgi alın

Netyerim Elektronik Ticaret A.Ş

Netyerim Elektronik Ticaret A.Ş
Scroll to top
× Whatsapp Sipariş